2018 PYBS 6. Sınıf Türkçe Testi Çöz

Soru Sayısı: 25
Eklenme Tarihi: 22/02/2020
Test Hakkında: 3 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olan 2018 PYBS 6. sınıf Türkçe soruları online test çöz

1.

6. sınıf bursluluk soruları çöz

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?
1.
2.
3.
4.

Doğru!

Yanlış!

2. Ben gürültülü ortamlarda bulunmayı hiç sevmiyorum.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Karışık
Sessiz
Neşeli
Bunaltıcı

Doğru!

Yanlış!

3.

  1. Polis, suçluların kaçmaması için önlem almış.

  2. Gökhan, yaptığı her işe özen gösterirdi.

  3. Çantasını yatmadan önce hazırlamıştı.

  4. Çocuk, günlüğünü yazarken çok itina ediyor.


Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
1 ve 2.
1 ve 3.
2 ve 4.
3 ve 4.

Doğru!

Yanlış!

4. “Kıvırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “başarmak, başa çıkmak, becermek” anlamında kullanılmıştır?
Kedi kuyruğunu kıvırmış, sobanın yanında
Bana verdiğiniz işi ben rahatlıkla kıvırırım.
Kâğıtları kıvırıp çocuklara çeşitli oyuncuklar yapıyordu.
Terzi, pantolonun paçasını kıvırıp dikmişti.

Doğru!

Yanlış!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
Fazla şüphe çektiği için oradan ayrıldı.
Sevdiği oyuncağını yanında göremedi bu nedenle deliye döndü.
Bu sene don olduğundan ağaçlar meyve vermedi.
Yarışmada başından geçenleri dedesine anlattı.

Doğru!

Yanlış!

6. Genç yazar, yazılarını kimseden etkilenmeden ortaya koymaya çalışırdı. Başkalarının açtığı kapıdan girmez, kendisine her zaman farklı bir yol bulurdu.

Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Özgünlük
Kalıcılık
Samimilik
Nesnellik

Doğru!

Yanlış!

7. Uzakta kuşlar seslenir; Gönlüm genişler, beslenir; Yaşamaya heveslenir, Mayısta gönlüm

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Memleket özlemi
Bahar sevinci
Merak
Yalnızlık

Doğru!

Yanlış!

8. Güneş ışığı sadece doğa için bir enerji kaynağı değildir. Güneş ışığı insanların biyolojik gelişimi açısından da çok önemli. Uyku-uyanıklık süresi, hormonların düzenli salgılanması doğal ışığa bağlıdır. Gündüz doğal ışıkla aydınlatılmayan ofislerde çalışmak insanların daha çabuk yorulmasına neden

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Enerji tasarrufunda güneş ışığının önemi
Karanlıkta çalışmanın zorlukları
İnsanların doğadan ve doğallıktan uzaklaşması
Doğal ışığın insan bedenine etkileri

Doğru!

Yanlış!

9.

Küçük bir çam ormanı… Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesleri… Ağaçların arasından süzülen güneş parçaları aydınlatıyor toprağı. Sonra göğün altında uzanan masmavi bir deniz… Martılar gökyüzünde çığlık çığlığa…

Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
Tanımlama
Betimleme
Karşılaştırma
Örnekleme

Doğru!

Yanlış!

10.

6. sınıf pybs 2018 türkçe soruları çöz

Bu metindeki numaralanmış atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?
1.
2.
3.
4.

Doğru!

Yanlış!

11.

1. Türkiye’ye dönünce çeşitli illerde karantina doktorluğu, müfettişlik gibi görevlerde bulunmuştur.

2. 1914 yılında emekli olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde profesör olarak görevine devam etmiştir.

3. Cenap Şehabettin Bey, Askerî Tıbbiyede öğrenim görmüş ve eğitimini devam ettirmek üzere 1889 yılında Paris’e gitmiştir.

4. Cenap Şehabettin, 1870 yılında Manastır’da dünyaya gelmiştir.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
3-1-4-2
3-4-2-1
4-3-1-2
4-3-2-1

Doğru!

Yanlış!

12. Doğa, bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını filizlenerek, çiçek açarak sergiliyor. Hayata bir tazelik ve dinçlik getiriyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu bu dönemlerde – – – -.

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa olumsuz bir durumdan söz edilmiş olur?
içlerindeki yaşama sevincinin arttığını vurguluyorlar
dikkatlerini daha iyi toplayabildiklerini belirtiyorlar
kendilerini dinç hissettiklerinden bahsediyorlar
ruhsal olarak daha karamsar olduklarını söylüyorlar

Doğru!

Yanlış!

13. Onu birden karşımda görünce elim ayağım dolaştı.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Umduğunu elde edememek
Heyecandan ne yapacağını bilememek
İş yapacak zamanı olmamak
Güçsüz, dermansız olmak

Doğru!

Yanlış!

14. Küçücük bir su damlası koskoca bir taşa ne yapabilir ki? Suyun damlaya damlaya oyuk oluşturduğu bir taşa denk gelmişseniz neler yapabileceğini

Bu metne göre “taşta oyuk oluşturması” su- yun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
Hızına
Miktarına
Sürekliliğine
Tuzluluğuna

Doğru!

Yanlış!

15. Oğuzların bir boyu olarak Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiler. Ormanlık dağları mesken tuttular. Göçebe hayattan vazgeçmeden ormancılık ve ağaç işleriyle uğraştılar. “Tahtacı” diye bilinen Türkmen oymakları hâlen Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşamaya devam

Bu metinde “Türkmen oymakları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Yaşadıkları yere
Hangi işlerle uğraştıklarına
İnanç ve âdetlerine
Nereden göç ettiklerine

Doğru!

Yanlış!

16. Etraftaki kırlık ve dağlık mahallelerden geçerek saat iki buçukta istasyona vardık. İlk görünüşte pek az Amerikalı vardı. Hatta bu nedenle Güney Avrupa şehirlerinden birine kavuşmuş hissi içindeydik. Dört yanda fotoğrafçılar, gazeteciler… Garın önünde üniformalı kadın şoförleri ile sıra sıra boz renkli arabalar hemen dikkati çekiyor. Bir bando eşliğinde sıcak, nazik ve hevesli karşılanıyoruz.

Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek gösterilebilir?
Gezi yazısı
Eleştiri
Deneme
Biyografi

Doğru!

Yanlış!

17. Adam hastanenin bekleme odasına girdi. Odada tek başına oturan çocuğa dikkatlice baktı. Çocuk, odada arkasına yaslanmış oturuyordu. Yavaşça ona yaklaştı. Çocuk üşümüş, korkmuş görünüyordu. Yanına oturdu ve elini çocuğun omzuna

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
Zaman
Kişi
Yer
Olay

Doğru!

Yanlış!

18. “Ah” ünlemi aşağıdakilerin hangisinde cümleye “özlem” anlamı katmıştır?
Ah, farkında olmadan ayağımı taşa çarptım!
Ah, yazın yediğimiz o güzel dondurma olsaydı şimdi!
Ah, ben böyle bir hatayı nasıl yaparım?
Ah bu yaramaz çocuklar, bir elime geçirirsem onları!

Doğru!

Yanlış!

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir sözcük kullanılmıştır?
Usta, güzel çömlekler üretiyordu.
Bahçedeki kuyu yazın kurumuştu.
Öğretmenevi, denizin kenarındaydı.
Astronotlar, uzayda zor koşullarda çalışıyor.

Doğru!

Yanlış!

20. İnsan, öğrenme isteğini kaybetmediği sürece yaşlanmış sayılmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
Sürekli yeni bilgiler öğrenen insanlar zihnen genç kalır.
Bir insan ne kadar bilgiliyse o kadar değerlidir.
Yaşlılar, öğrendikleri şeyleri başkalarına da öğretmeye çalışır.
Yetersiz bilgiyle asla başarılı olamazsınız.

Doğru!

Yanlış!

21.

(1) Bursa’yı geçip düz ovalara vardık. (2) Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak en güzel çağındaydı. (3) Ekin tarlaları sarı buğdaylarla kaplıydı. (4) Yüz metrede bir çeşme vardı ve her yer sulaktı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
1.
2.
3.
4.

Doğru!

Yanlış!

22.

6. sınıf 2018 pybs türkçe soruları çöz

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir?
1.
2.
3.
4.

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?
Kuraklık nedeniyle susuz bir yaz geçirdik.
Haklı olduğunda kendini savunmalısın.
Yalancı insanlar başkalarını mutsuz
Biz bu tür konulara çok güleriz.

Doğru!

Yanlış!

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da,de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Mutfak duvarını da turuncuya boyadık.
Hafta sonu bizimle sen de
Davranışları da sözleriyle örtüşüyordu.
Ablam sofra da sunuma ayrı önem.

Doğru!

Yanlış!

25. Sana bu dövüş sanatının bütün inceliklerini öğrettim ( ) Son öğüdüm şu olacak ( ) Gücünü başka insanları ezmek için sakın kullanma ( )

Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
(.) (:) (!)
(:) (.) (!)
(.) (;) (…)
(:) (!) (…)

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Testi Bitir

2018 PYBS 6. Sınıf Türkçe Testi

TEBRİKLER SINAVI BİTİRDİNİZ!

Toplam %%total%% soruluk testten %%score%% DOĞRU cevabınız var.

İsterseniz aşağıdaki butonu kullanarak yeniden testi çözebilir yada diğer konuya geçebilirsiniz.

%%description%%

%%description%%

Loading…

3 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2018 pybs bursluluk sınavı 6. sınıf Türkçe sorularını online olarak çözebilirsiniz ayrıca aşağıdan 2018 pybs 6. sınıf bursluluk sorularını PDF olarak indirebilirsiniz.

YORUM YAP!

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isim giriniz