2019 İOKBS 5. Sınıf Fen Bilimleri Soruları Çöz

Soru Sayısı: 25
Eklenme Tarihi: 06/02/2020
Test Hakkında: 2019 yılında İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında çıkan 5.sınıf Fen Bilimleri sorularını sizler için online test olarak hazırladık.

1. Güneş’in yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Orta büyüklükte bir yıldızdır.
Yapısında sıcak gazlar
Dönme hareketi yapmaz
Küre biçimindedir.

Doğru!

Yanlış!

2. Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili;

I. Yüzeyinde çukurlar bulunur.
II. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir.
III. Küre biçimindedir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Yalnız II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

Doğru!

Yanlış!

3. Şekilde Ay’ın Dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz

Buna göre şekilde numaralanmış yerlerde Ay’ın aşağıdaki evrelerinden hangileri görülebilir?
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz

Doğru!

Yanlış!

4. Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Dünya etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar.
Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir.
Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır.
Hareketi sırasında Dünya’dan hep aynı yüzü görülür.

Doğru!

Yanlış!

5. Grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetlerin etkisi ile dinamometre yayındaki uzama miktarları verilmiştir.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-

Aynı dinamometreye 25 N’lık kuvvet uygulandığında yaydaki uzama miktarı kaç cm olur?
3
5
8
10

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır?
Kaleci eldivenlerinin topu durdurabilmesi için iç yüzeylerinin pürüzlü olması
Bisiklet zincirinin aşınmasını önlemek için yağlanması
Karlı yolda arabaların daha kolay ilerleyebilmesi için lastiklere zincir takılması
Jetin piste inerken kolay durabilmesi için arkasından paraşüt açılması

Doğru!

Yanlış!

7. Bir öğrenci tahta parçasını önce Şekil-I’deki gibi zımpara kağıdı üzerinde daha sonra bu tahta parçasını, aynı kuvveti uygulayarak Şekil-II’deki gibi mika zemin üzerinde oklar yönünde hareket ettiriyor

2019 iokbs 5. sınıf fen soruları çöz

Öğrenci tahta parçasını zımpara kâğıdı üzerinde mika zemine göre daha zor hareket ettiriyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangi- si ile açıklanabilir?
Zımpara kâğıdının tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti mika zemine göre daha fazladır.
Mika zemin tahta parçasına sürtünme kuvveti uygulamaz.
Sürtünme kuvveti daima hareketi kolaylaştırır.
Her iki zeminin de tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti eşittir

Doğru!

Yanlış!

8. Bir ışık ışını düz aynaya şekildeki gibi gönderiliyor.

2019 bursluluk sınavı 5. sınıf fen soruları çöz

Gelen ışının normalle yaptığı açı 30° olduğuna göre bu ışık ışınının yansıma açısı kaç derecedir?
90
60
45
30

Doğru!

Yanlış!

9. Öğrenciler sınıfta yapacakları deneyde yağlı kâğıda ve bir bardağın içindeki suya sırayla el fenerini tutarak maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırmak istiyor.

Buna göre öğrenciler deneyde kullandıkları maddelere aşağıdakilerden hangisini eklerse saydam, yarı saydam ve opak (saydam olmayan) maddelere birer örnek verir?
Pencere camı
Buzlu cam
Saydam poşet
Metal levha

Doğru!

Yanlış!

10. Işık kaynağı ile perde arasına ışığı geçirmeyen cisim şekildeki gibi konuluyor. Cisim bu konumundan alınarak önce K sonra L noktalarına ayrı ayrı konulup perde üzerinde gölgeleri oluş- turuluyor.

2019 pybs bursluluk sınavı 5. sınıf fen soruları çöz

Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerinin boyları ilk duruma göre nasıl değişir?

K Noktasında  – L Nonktasında
Küçülür – Büyür
Büyür – Küçülür
Küçülür – Küçülür
Büyür – Büyür

Doğru!

Yanlış!

11. Şekilde numaralandırılmış bazı elektrik devresi elemanları gösterilmiştir.

2019 İOKBS 5. sınıf fen soruları çöz

Aşağıda numaraları seçilen devre elemanları ile kurulan elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık verir?
I ve II.
III ve IV.
I, II ve III.
I , II ve IV.

Doğru!

Yanlış!

12. Şekilde bir öğrencinin çizmiş olduğu elektrik devresi şeması verilmiştir.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-12

Bu öğrencinin çizmiş olduğu şemaya ait elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir?
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-12
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-12
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-12
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-12

Doğru!

Yanlış!

13. Soğuk bir ortama konulan bir miktar suyun bir süre sonra donmaya başladığı ve ortamın sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-13

Isı alışverişinin sadece su ile ortam arasında olduğu kabul edilirse bu deneydeki gözleme dayalı olarak su ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılır?
Donarken ortamdan ısı alır.
Her sıcaklıkta donar.
Donarken ortama ısı verir.
Donma sırasında sıcaklığı artar.

Doğru!

Yanlış!

14. Saf maddelerin hâl değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Katı hâldeki maddelerin çevrelerinden ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir.
Bir katının ısı alarak sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâline geçmesine kırağılaşma denir.
Gaz hâlindeki maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmeden katı hâle geçmesine süblimleşme denir.
Gaz hâlindeki maddelerin çevresine ısı vererek sıvı hâle geçmesine donma denir.

Doğru!

Yanlış!

15. Saf suyun ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir.

2019 bursluluk sınavı soruları çöz 5.sınıf

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kaynama sıcaklığı 100 °C’tur.
Kaynama süresince sıcaklık artmıştır.
Kaynama olayının gerçekleşmesi için dışardan ısı alınmıştır.
10. dakikada kaynamaya başlamıştır.

Doğru!

Yanlış!

16. Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiştir.

2019 iokbs bursluluk soruları çöz 5.sınıf

Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kurşunun erime sıcaklığında demir sıvıdır.
Saf maddelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
10 °C’ta su sıvı, kükürt katı hâldedir.
125 °C’ta kurşun ve demir katı hâldedir.

Doğru!

Yanlış!

17. Bir öğrenci ısı ve sıcaklıkla ilgili tablodaki numaralanmış bilgilerden doğru olduğunu düşündüklerini “.” işareti ile göstermiştir.
2019 iokbs soruları çöz 5.sınıf fenBuna göre öğrenci numaralanmış bilgilerden hangisini yanlış işaretlemiştir?
I.
II.
III.
IV.

Doğru!

Yanlış!

18. Şekil – I’deki metal bir küre belirli bir süre ısıtıldığında Şekil – II’deki gibi hacmi artıyor.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-18

Şekil-I

Buna göre, metal küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kütlesi artmıştır.
Sıcaklığı azalmıştır.
Hâl değiştirmiştir.
Genleşmiştir.

Doğru!

Yanlış!

19. Öğrenciler sınıfta, sütün yoğurda dönüşümünün yoğurt içinde bulunan bir bakteri türü tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmişlerdir.

Sınıfta üç öğrenci grubu, sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor.

I. grup : Sütü kaynatırken bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam ediyor.

II. grup : Kaynattıktan sonra 0 °C’a kadar soğuttuğu süte, bir kaçık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor.

III. grup: Kaynatılan süt ılık hâle geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor.

Bu işlemlerin sonunda yalnızca III. grubun kabında yoğurt oluşurken I ve II. grupların kaplarında yoğurt oluşmadığı görülmüştür.

Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Yoğurt mayalanmasında çiğ (pişmemiş) süt kullanılmasının gerekli olduğu
Bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıktaki sütü yoğurda dönüştürebildiği
Sütün yoğurda dönüşümünde rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarını da gerçekleştirebildiği
Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklık sınırlarında çoğalabildiği

Doğru!

Yanlış!

20. Bir öğrenci K ve L bitkilerinin özelliklerini tabloda işaretlemiştir.

2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-20

Buna göre K ve L bitkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(K) Papatya – (L) Menekşe
(K) Eğrelti otu – (L) Lale
(K) Cigerotu – (L) Karayosunu
(K) Gül – (L) Atkuyruğu

Doğru!

Yanlış!

21. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrusunu doğurup sütle beslemektedir?
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-21-d
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-21-d
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-21-d
2019-pybs-5-sinif-fen-sorulari-coz-21-d

Doğru!

Yanlış!

22. Soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan  hayvanların çoğu doğada az sayıda bulunan türlerdir. Bu hayvanlar dünya üzerinde koruma altına alınarak sayılarının artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu canlılardan biridir?
Moa
Mamut
Bengal kaplanı
Anadolu aslanı

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi biyoçeşitlilik için tehdit oluşturmaz?
Tarım ürünlerinde artış için kimyasal ilaç kullanımının artırılması
Bazı bölgelerin doğal koruma alanları olarak belirlenmesi
Evsel ve sanayi atıklarının akarsulara karıştırılması
Ekonomik önemi olan türlerin doğal ortamlarından bolca toplanması

Doğru!

Yanlış!

24. Bir yerleşim yerine farklı uzaklıkta iki gölden cam kavanozlara su alınarak inceleniyor. Fabrika bulunan ve yerleşim yerine yakın göl- den alınan suyun kirli ve renginin bulanık, yer- leşim merkezinden uzak gölden alınan suyun daha temiz ve renginin daha berrak olduğu görülüyor.

Buna göre yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olma sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Fabrikalardan çıkan atıkların göle karışması
Evsel atıkların göle karışması
Çevredeki ağaç sayısının çok olması
Tarım alanlarından gübrelerin yağmur suyuyla göle karışması

Doğru!

Yanlış!

25. Televizyondaki bir haberde,

  • toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmurun yağdığı,  • ani sıcaklık artışı ile dağlardaki karların eriyip nehirleri taşırdığı,  • ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtilmektedir.


Buna göre bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Kasırga
Sel
Heyelan
Deprem

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Testi Bitir

2019 İOKBS 5. Sınıf Fen Soruları Çöz

TEBRİKLER SINAVI BİTİRDİNİZ!

Toplam %%total%% soruluk testten %%score%% DOĞRU cevabınız var.

İsterseniz aşağıdaki butonu kullanarak yeniden testi çözebilir yada diğer konuya geçebilirsiniz.

%%description%%

%%description%%

Loading…

8 YORUMLAR

YORUM YAP!

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isim giriniz