2019 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Çöz

Soru Sayısı: 30
Eklenme Tarihi: 06/02/2020
Test Hakkında: 2019 yılında İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında çıkan 5.sınıf Sosyal Bilgiler sorularını sizler için online test olarak hazırladık. 20-25 ARASINDAKİ SORULAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARIDIR. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEN MUAF OLANLAR 26-30 ARASINDAKİ SORULARI ÇÖZEBİLİRLER

1. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve buna göre hareket eden kişiler birer etkin vatandaştır.

Buna göre etkin bir vatandaşın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
Anlayışlı ve yardımseverdir.
Askerlik görevini yerine getirir.
Kanunlara ve kurallara uyar.
Kendi hatalarını başkasına yükler

Doğru!

Yanlış!

2. Ayşe ve ailesi Ankara’da yaşamaktadırlar. Ayşe’nin babası İstanbul’dan iyi bir iş teklifi almıştır. Bu teklif tüm ailede büyük bir heye- can ve mutluluk oluşturmuştur. Sonuç olarak Ankara’dan taşınmışlardır. Yeni bir ev, yeni bir okul, yeni bir çevre ile tanışmak Ayşe için sıra dışı bir deneyim olmuştur. Bütün aile bu durumdan birçok açıdan etkilenmişlerdir.

Buna göre şehir değişikliği durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Sonuçları çok boyutludur.
Ayşe durumdan en az etkilenen kişidir.
Karar birden fazla nedene bağlanmıştır.
Aile bu durumdan dolayı üzgündür.

Doğru!

Yanlış!

3. Tabloda grup ve gruba ait rol eşleştirmesi verilmiştir.

2019 bursluluk sınavı 5. sınıf sosyal soruları çöz
1
2
3
4

Doğru!

Yanlış!

4. Thales (Tales), Pythagoras (Pisagor), Hipokrates (Hipokrat), Homeros, Diogenes (Diyojen) gibi ünlü bilim insanları İyonlar döneminde yetişmiştir.

Bu bilgide İyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
Fenike alfabesini kullanması
Çok tanrılı bir inanca sahip olması
Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurması
Bilim ve düşüncede ileri bir medeniyet olması

Doğru!

Yanlış!

5. Verilen görsel aşağıdaki doğal varlıklarımızdan hangisine aittir?

2019 pybs 5.sınıf soruları çöz
Uzungöl
Peribacaları
Uludağ
Manyas Kuş Cenneti

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatımızdaki kültürel unsurlarımızın değişimine olumsuz bir örnektir?
Geleneksel el sanatlarının sanayileşme ile yok olmaya başlaması
Bayramlarda uzakta olan akrabalarla tele- fonla bayramlaşılması
Halk oyunlarımızla birlikte modern dansların da öğrenilmesi
Düğün eğlencelerinin gürültüyü engellemek için düğün salonlarında yapılması

Doğru!

Yanlış!

7. Çay ve fındık üretiminde yağış ve neme ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin çay ve fındık üretimine uygun olduğu söylenebilir?
Giresun
Yozgat
Siirt
Burdur

Doğru!

Yanlış!

8. Aşağıda bir yeryüzü şekline ait görsel verilmiştir:

2019 5. sınıf pybs sosyal soruları çöz
Ada
Burun
Vadi
Ova

Doğru!

Yanlış!

9. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Engebeli ve dağlık alanlar ise insanların ekonomik faaliyet yapmasını zorlaştırır. Bu nedenle ova ve platoların bulunduğu yerlerin nüfusu dağlık ve engebeli alanlardan fazladır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
İklim
Yeryüzü şekilleri
Su kaynakları
Toprağın yapısı

Doğru!

Yanlış!

10. Eren ve ailesi Rize’de yaşamaktadır. Yaşadığı köy  dik  yamaçlı  bir  arazide  yer  almaktadır. Yağışın fazla olduğu ve karların erimeye başladığı dönemde ailesi doğal afet tehlikesinden dolayı tedirgin olmaktadır.

Buna göre Eren ve ailesinin aşağıdaki afetlerden hangisinin gerçekleşme olasılığından dolayı tedirgin oldukları söylenebilir
Heyelan
Deprem
Erozyon
Orman yangını

Doğru!

Yanlış!

11. —-

Teknolojiyi  kontrollü  kullanmayan  insanlar  teknoloji  bağımlısı  hâline  gelebilirler. Teknoloji bağımlıları sosyal hayattan ve toplumsal ilişkilerden uzak kalmayı tercih ederler. Bu durum bireyin zamanla aile ve çevresinden kopmasına neden olur.

Metindeki bilgiye getirilebilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Teknolojinin Önemi
Sosyal Medya Kullanımı
Genel Ağ Kullanımının Önemi
Teknolojinin Bilinçsiz Kullanımı

Doğru!

Yanlış!

12. Eflatun “İhtiyaç, bütün icatların anasıdır.” sözü ile icatların ortaya çıkmasında aşağıdakiler- den hangisinin önemini vurgulamaktadır?
İcat sahibinin merakı
Kişinin ilgi ve yeteneği
Günlük hayattaki gereksinimler
Bireyin yaşadığı baskı ve zorluklar

Doğru!

Yanlış!

13. Sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerine: “Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?” diye sorar. Öğrenciler şu cevapları verir:

Ayşe   : Hata yapmaktan korkmak
Emre  : Zorluklar karşısında pes etmemek
Sevim : Yeniliklere açık olmak
İlyas   : İşin kolayına kaçmak

Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?
Ayşe ve Sevim
Ayşe ve İlyas
Emre ve Sevim
Emre ve İlyas

Doğru!

Yanlış!

14. İnsanların yaşadıkları doğal çevrenin özellikleri bölgede yapılan ekonomik faaliyetleri etkiler.

Bu bilgiye göre Zonguldak’ta en fazla hangi ekonomik faaliyetin gelişmesi beklenir?

 

  1. A) B) Turizm

  2. C) Hayvancılık D)

Tarım
Turizm
Hayvancılık
Madencilik

Doğru!

Yanlış!

15. Murat’ın beden eğitimi dersinde giymek için spor ayakkabısına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını annesine söylemiş ve annesiyle birlikte bir mağazaya giderek uygun ayakkabıyı satın almışlardır.

Buna göre metindeki durum ekonomideki ürün ağının hangi aşamasına aittir?
Tüketim
Üretim
Dağıtım
Girişim

Doğru!

Yanlış!

16. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Birlikten kuvvet doğar.” atasözü ile ilgilidir?
Değişim
İş birliği
Süreklilik
Yenilikçilik

Doğru!

Yanlış!

17. Üniversiteler hariç, tüm eğitim ihtiyaçları- mızı karşılamak için hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Sağlık Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı

Doğru!

Yanlış!

18.

  • İl Millî Eğitim Müdürlüğü

  • İl Sağlık Müdürlüğü

  • İl Emniyet Müdürlüğü

  • İl Tarım Müdürlüğü


Bu kurumlar aşağıdaki yöneticilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?
Vali
Kaymakam
Muhtar
Belediye Başkanı

Doğru!

Yanlış!

19. Beyza 4. sınıfta iken okul meclisi seçimlerinde aktif olarak görev almıştır. 5. sınıfa geçtiğinde ise aday olmaya karar vermiştir. Aday olarak seçim çalışması yapmış ve arkadaşları tarafın- dan takdirle karşılanmıştır. Seçim günü kendisi de arkadaşları gibi oy kullanmıştır. Seçim sonucunda en çok oyu alarak seçimi kazanmıştır.

Buna göre Beyza’nın temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini kullandığı söylene- bilir?
Yaşama hakkı
Konut dokunulmazlığı hakkı
Özel hayatın gizliliği hakkı
Seçme ve seçilme hakkı

Doğru!

Yanlış!

20.

2019-pybs-5-sinif-sosyal-sorulari-coz-20

Gazete haberindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
ithalat
ihracat
sermaye
girişim

Doğru!

Yanlış!

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKTIR.
 

 

21. “Allah’ın tek ve eşsiz olduğuna inanmak, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Dua
Tevhid
Tekbir
İbadet

Doğru!

Yanlış!

22.

I. Aşure ayı olarak bilinir.
II. Hz. Peygamber’in dünyaya geldiği aydır.
III. “Üç aylar” olarak bilinen ayların sonuncusudur.
IV. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır.

Bu bilgilerden hangileri ramazan ayı ile ilgilidir?
I ve II.
I ve III.
II ve IV.
III ve IV.

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarına uygun bir davranış değildir?
Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmak
Misafire ikramda bulunmak
Başarısından dolayı arkadaşını tebrik etmek
Konuşan birinin sözünü kesmemek

Doğru!

Yanlış!

24. Hz. Peygamber sadece torunlarına değil bütün çocuklara sevgiyle yaklaşır, onlara selam ve- rirdi. Örneğin, Ebu Umeyr’in serçesi öldüğünde Hz. Peygamber, onu ziyaret ederek onun üzüntüsünü paylaşmıştı. Müslüman olmayan bir komşusunun çocuğu hastalandığında da onu ziyaret etmişti.

Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz?
Alçak gönüllü olduğuna
İnsanlara değer verdiğine
Affedici ve bağışlayıcı olduğuna
Şefkatli ve merhametli olduğuna

Doğru!

Yanlış!

25. Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadettir?
Sahur yemeği yemek
Fıtır sadakası vermek
Teravih namazı kılmak
Ramazan ayında oruç tutmak

Doğru!

Yanlış!

26. Devlet kurumları tarafından çocukların ücretsiz olarak aşılanması, hastalandıklarında tedavi edilmesi çocukların sahip olduğu hangi hak ile ilgilidir?
Eğitim
Sağlık
Düşünce
Oyun

Doğru!

Yanlış!

27. Mehmet’in babası üye olduğu sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunların başında, insanları erozyon konusunda bilinçlendirmeye yönelik toplantılar yapmak ve arazileri ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir.

Buna göre Mehmet’in babasının görev aldığı sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
LÖSEV
YEŞİLAY
TEGEV
TEMA

Doğru!

Yanlış!

2019-pybs-5-sinif-sosyal-sorulari-coz-
Çinicilik
Cağ kebabı
Halay
Zeytinyağlı sarma

Doğru!

Yanlış!

29. Aşağıdakilerden hangisi iklimin konut tipine etkisine örnek olarak gösterilebilir?
Şehir merkezlerinde yüksek betonarme binaların yapılması
Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması
Karadeniz’de ormanın bol olduğu yerlerde ahşap evlerin yapılması
Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz turizminin gelişmesi

Doğru!

Yanlış!

30. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren, genellikle sağ alt köşe- de yer alan işaret tablosuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçek
Derinlik
Yükselti
Lejant

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Testi Bitir

2019 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Soruları Çöz

TEBRİKLER SINAVI BİTİRDİNİZ!

Toplam %%total%% soruluk testten %%score%% DOĞRU cevabınız var.

İsterseniz aşağıdaki butonu kullanarak yeniden testi çözebilir yada diğer konuya geçebilirsiniz.

%%description%%

%%description%%

Loading…

YORUM YAP!

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isim giriniz