2019 PYBS 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Çöz

Soru Sayısı: 25
Eklenme Tarihi: 17/02/2020
Test Hakkında: 2 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019 PYBS 6. sınıf Sosyal Bilgiler sorularını online test çöz

1. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanağımız yoktur. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir?
Başkan
Kaptan
Pilot
Evlat

Doğru!

Yanlış!

2. “Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında, bir araya gelebileceğinin ispatıdır.” cümlesinde ebru sanatının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Ekonomiye katkı sağlaması
Zor bir sanat olması
Birleştirici olması
Millî özellikler taşıması

Doğru!

Yanlış!

3. Hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bizim de hak ve özgürlükler konusunda yerine getirmemiz gereken çeşitli sorumluluklarımız bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi eğitim hakkı ile ilişkilidir?
Doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanma
Okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışma
Evdeki çöpleri belirtilen saatte dışarı çıkarma
Karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uyma

Doğru!

Yanlış!

4. Kağanlığın Tanrı tarafından verilen bir görev olarak görüldüğü ve kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Kut
Gök Tanrı
Töre
Yuğ

Doğru!

Yanlış!

5. Hun sanatının temeli konargöçer yaşam tarzına dayanır.” diyen bir tarihçiye göre aşağıdaki eserlerden hangisinin bu döneme ait olması beklenemez?
Pazırık halısı
Demir savaş aletleri
Deri çizmeler
Dinî tapınaklar

Doğru!

Yanlış!

6. “Yapılan arkeolojik kazılarda Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Kök Türkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötü Kanalı’nın boyu 10 km’ye yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki Ruslar 1935 yılında bu kanalı aynen kullanmaya devam ettiler.”

İbrahim Kafesoğlu

Bu bilgiye göre Tötü Kanalı’nın kullanılması Kök Türklerin hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
Ticaret
Tarım
Sanayi
Madencilik

Doğru!

Yanlış!

7. Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Ekvator, ülkemizin güneyinde yer alır.
Greenwich meridyeni batı yönümüzde
Türkiye’nin güneyi ile kuzeyi arasında 6 paralel vardır.

Doğru!

Yanlış!

8. Türkiye haritası üzerinde belirli bölgeler numaralandırılarak verilmiştir.

6-sinif-pybs-sorulari-coz-2019-bursluluk-sorulari

Buna göre, numaralanmış yerlerin hangilerinde karasal iklim görülmektedir?
1 ve 2.
2 ve 3.
1 ve 4.
2, 3 ve 4.

Doğru!

Yanlış!

9. Beşerî coğrafya, insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın konusu değildir?
Bölgelerde görülen iklim türleri
İnsanların geçim kaynakları
Tarım faaliyetleri ve türleri
Bölgelere göre nüfus dağılışı

Doğru!

Yanlış!

10. “Yaşadığım bölgede toprak sürekli donmuş halde olduğu için bitki örtüsü yoktur. Bu yüzden tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık önemli geçim kaynağımızdır. Kış aylarında buzdan ve balina kemiklerinden yapılmış evlerde yaşarız.”

Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde görülen iklim tipi hangisidir?
Çöl
Kutup
Muson
Ekvatoral

Doğru!

Yanlış!

11. Yapılan kazılar sonucunda Şanlıurfa’nın Örencik köyü yakınlarında dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe ortaya çıkarılmıştır.

Buna göre Göbeklitepe’nin ortaya çıkarılmasında aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisi etkili olmuştur?
Sosyoloji
Psikoloji
Filoloji
Arkeoloji

Doğru!

Yanlış!

12. Sosyal Bilgiler öğretmeni öğrencilerinin bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma yapmalarını söylemiştir.

Buna göre öğrencilerin ilk olarak aşağıdaki basamaklardan hangisini yapması gerekir?
Konuyu belirlemeleri
Süreyi belirlemeleri
Kaynak taraması yapmaları
Mevcut bilgileri derlemeleri

Doğru!

Yanlış!

13. Anayasamızın 64. maddesine göre: “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza aykırı bir durumdur?
Yeni bir eserin patentinin alınması
Eser sahibinin telif hakkını kullanması
Başka birisine ait kitabın korsan olarak basılması
Yerli fikirlerin uluslararası alanda da korunması

Doğru!

Yanlış!

14. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin dağılımında yaz yağışlarının fazla olması, bitki örtüsünün gür çayır ve meralardan oluşması etkilidir.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması beklenir?
Bursa
İzmir
Kars
Aydın

Doğru!

Yanlış!

15. Sağladığı gelirler sebebiyle “bacasız sanayi” olarak adlandırılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Ticaret
Tarım
Madencilik
Turizm

Doğru!

Yanlış!

16. Aynı mesleğe sahip insanların bir kısmı diğerlerinden daha verimli çalışabilmektedirler. Yaptığı işin hakkını veren, verimli insanlara nitelikli insanlar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insana ait bir özelliktir?
İyi eğitimli olmaya gerek
Zamanı, kaynakları ve emeği israf
Sahip oldukları bilgiyi geliştirmeye ihtiyaç duymazlar.
Görev ve sorumluluklarını yerine getirmede isteksizdirler.

Doğru!

Yanlış!

17. Sevgi, sosyal bilimlere ilgi duyan, sözel yeteneklere sahip, geçmişi araştırmayı ve incelemeyi seven bir öğrencidir.

Sevgi’nin ilgi ve yeteneğini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir?
Tarihçilik
Veterinerlik
Doktorluk
Mühendislik

Doğru!

Yanlış!

18. Tabloda yönetim biçimleri ve özellikleri verilmiştir:

2019 pybs 6. sınıf sosyal soruları çöz

Buna göre yönetim biçimlerinden hangisine ait özellik yanlıştır?
Cumhuriyet
Teokrasi
Monarşi
Oligarşi

Doğru!

Yanlış!

19. Anayasamızda yer alan “yasama yetkisi” aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Kanun yapma
Kanunları uygulama
Kanunlara uymayanları yargılama
Kanunlar çerçevesinde ülkeyi yönetme

Doğru!

Yanlış!

20. Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı, 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar, Bulgaristan ve Fransa’da 1944 yılında, İtalya’da 1945 yılında, İsviçre’de 1971 yılında siyasi haklarını elde etmişlerdir.

Buna göre Türkiye’deki kadın hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ülkemizdeki kadın milletvekili sayısı erkeklerden fazladır.
Türk kadınının elde ettiği ilk siyasi hak muhtarlık seçimleridir.
Türkiye’deki kadınlar tüm siyasi haklarını aynı tarihte kazanmıştır.
Türk kadını siyasi haklarına birçok ülkeden önce kavuşmuştur.

Doğru!

Yanlış!DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKLARDIR.(21-25. Sorular)

 

21. Muhammed (sav.), peygamberliğini duyurmak için Mekkelileri Safa Tepesi’nde topladı ve onlara: “Şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” diye sordu. Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” diyerek konuşmasına devam etti.

Bu metinde altı çizili cümlelerde Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?
Sıdk ‒ Tebliğ
Fetanet ‒ İsmet
Sıdk ‒ Fetanet
Tebliğ ‒ İsmet

Doğru!

Yanlış!

22. “Namazda vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Hadesten tahâret
Necâsetten tahâret
Setr-i avret
İstikbâl-i kıble

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için mektup gönderdiği ülkelerden biri değildir?
Bizans
Hindistan
İran
Mısır

Doğru!

Yanlış!

24.

2019 bursluluk sınavı 6. sınıf din soruları

Görseldeki gibi namazda elleri dizlerin üzerine koyup eğilmiş bir durumda dua okumayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kıyam
Kıraat
Rükû
Secde

Doğru!

Yanlış!

25.

  • Hicri takvime göre rebîu’l-evvel ayının on ikinci günüdür.

  • Peygamber’in dünyaya geldiği gecenin anısına kutlanır.

  • Bu gecede Hz. Peygamber’in örnek şahsiyeti ve davranışlarından bahsedilir.


Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?
Berat
Kadir
Miraç
Mevlid

Doğru!

Yanlış!DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKLARDIR.(21-25. Sorular)

21. Konuşulan dil, inanç, gündelik hayat ve toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı millî kültürü oluşturmaktadır.

Bu bilgide millî kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Ekonomik faaliyetleri etkilediğine
Oluşumunun uzun zaman aldığına
Birden fazla unsurdan oluştuğuna
Nesilden nesile aktarıldığına

Doğru!

Yanlış!

22. Medine Sözleşmesi’nin “Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.” maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır?
Mülkiyet hakkı
Eğitim hakkı
Din ve vicdan hürriyeti
Seyahat hürriyeti

Doğru!

Yanlış!

23. Kaşgarlı Mahmud tarafından Abbasi halifesine sunulan, Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış, birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Kutadgu Bilig
Dîvânü Lugâti’t Türk
Divân-ı Hikmet
Atabetü’l Hakâyık

Doğru!

Yanlış!

24. Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılan, demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
Petrol
Krom
Taş kömürü
Oltu taşı

Doğru!

Yanlış!

25. Hizmet; ticaret, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi faaliyetlerin tümünü kapsayan ekonomik sektördür.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinin hizmet sektörüne ait olduğu söylenebilir?
Araba üreten bir fabrikada işçi olarak çalışılması
Kümes ve besi hayvancılığı faaliyeti ile uğraşılması
Domatesten salça üreten bir tesiste üretici olunması
Bir hastanede doktor olarak görev yapılması

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Testi Bitir

2019 PYBS 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Çöz

TEBRİKLER SINAVI BİTİRDİNİZ!

Toplam %%total%% soruluk testten %%score%% DOĞRU cevabınız var.

İsterseniz aşağıdaki butonu kullanarak yeniden testi çözebilir yada diğer konuya geçebilirsiniz.

%%description%%

%%description%%

Loading…

2 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019 pybs bursluluk sınavı 6. sınıf sosyal bilgiler sorularını online olarak çözebilirsiniz ayrıca aşağıdan 2019 pybs 6. sınıf sosyal bilgiler testi çözmek için pdf olarak indirebilirsiniz.

14 YORUMLAR

YORUM YAP!

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isim giriniz