2019 PYBS 6. Sınıf Fen Bilimleri Testi Çöz

17
17093
Soru Sayısı: 25
Eklenme Tarihi: 18/02/2020
Test Hakkında: 2 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019 PYBS 6. sınıf Fen Bilimleri sorularını online test çöz

1. Güneş’e uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan ve uydusu bulunan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
Mars
Dünya
Merkür
Venüs

Doğru!

Yanlış!

2. Şekildeki modelde tam Ay tutulması olayı gösterilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bu olay ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Ay’ın gölgesi Yerküre üzerine düşer.
Ay; Güneş ve Yerküre arasında yer alır.
Ay, Yeniay evresindedir.
Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.

Doğru!

Yanlış!

3. Şekilde oyuncak arabaya iki farklı durumda kuvvetler uygulanıyor.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Birinci durumda Ali 5 N’lık bir kuvvet uygulayarak oyuncak arabayı ok yönünde hareket ettiriyor. İkinci durumda ise aynı oyuncak arabaya Ali 5 N’lık kuvvet uygularken Mehmet, Ali ile aynı yönde 3 N’lık bir kuvvet uygulayarak ara- bayı Ali ile birlikte hareket ettiriyor.

Sürtünmelerin önemsenmediği bu durumlarla ilgili;

I. Birinci durumda araba dengelenmemiş kuvvetlerin

II. İkinci durumda arabaya etki eden toplam kuvvet birinci durumdakinden fazladır.

III. İkinci durumda araba dengelenmiş kuvvetlerin

yorumlarından hangileri doğrudur?
Yalnız I.
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

Doğru!

Yanlış!

4. Yatay ve doğrusal yolda ilerleyen bir bisiklete ait sürat-zaman grafiği verilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bisikletin hareketi ile ilgili;

I. Bisikletin sürati 8 s boyunca artmıştır.
II. Bisikletin 4. s’de sürati 40 m/s’dir.
III. Bisiklet eşit zaman aralıklarında eşit yol almıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
I ve II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

Doğru!

Yanlış!

5. Yapılan bir deneyde özdeş üç kutudan birinin iç yüzeyi metalle, birinin iç yüzeyi kumaşla, diğerinin iç yüzeyi ise süngerle kaplanmıştır. Bir çalar saat bu kutuların içine ayrı ayrı konulup kutuların kapakları kapatıldıktan sonra çalar saatin zil sesi kutulara eşit uzaklıktan sırayla dinleniyor. Metalle kaplanan kutudaki çalar saatin sesi diğerlerinden daha şiddetli

Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Kumaş ile kaplanan kutu, sesi metal ile kap- lanandan daha fazla soğurur.
Ses soğurulduğunda şiddeti azalır.
Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır.
Metal ile kaplanan kutu, sesi diğerlerine göre daha fazla soğurur.

Doğru!

Yanlış!

6. Bir odada şekildeki radyoya bağlı hoparlörün sesini sonuna kadar açan bir öğrenci başlangıçta duran balonun hareket etmeye başladığını gözlemliyor.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bu durumun nedeni sesin hangi özelliği ile açıklanır?
Süratinin ışıktan daha az olması
Boşlukta yayılmaması
Enerji taşıması
Katılarda daha süratli yayılması

Doğru!

Yanlış!

7. Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvetler uygulayarak ayrı ayrı masasına vurduğunda çubuklardan çıkan sesleri farklı şekilde

Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sesin yayıldığı ortam değiştiğinde duyulan ses değişir.
Bazı cisimlerden çıkan ses boşlukta da yayılır.
Farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyulur.
Farklı ses kaynaklarından uzaklaştıkça duyulan sesler birbirinin aynı

Doğru!

Yanlış!

8. Şekildeki elektrik devresinde ampul ışık vermektedir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bu devredeki metal çivi alınıp K-L uçları arasına aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında ampul yine ışık verir?
Uçları tuzlu suya batırıldığında
Uçları saf suya batırıldığında
Uçlar arasına porselen çubuk yerleştirildiğinde
Uçlar arasına yün ip bağlandığında

Doğru!

Yanlış!

9. Şekilde verilen bir ütüde;

I numaralı kısım fişin ucundaki iletkendir.
II numaralı kısım fişin plastik kaplanan dış kısmıdır.
III numaralı kısım iletken telin dış yüzeyini kaplayan plastiktir
IV numaralı kısım ütünün içinde bulunan ve ısınmayı sağlayan teldir

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Buna göre ütünün numaralanmış kısımlarının hangilerinde kullanılan malzemelerin seçiminde elektrik çarpmalarından korunma amaçlanmıştır?
Yalnız IV.
I ve III.
II ve III.
I ve IV.

Doğru!

Yanlış!

10. Saf maddelerin hâl değişimi ile ilgili;

I. Sıvı hâlden gaz hâle geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki boşluk
II. Gaz hâldeki tanecikler aynı maddenin sıvı hâline göre daha hızlı hareket
III. Sıvı hâlden katı hâle geçen bir maddenin tanecikleri hızlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

 1. A) Yalnız B) I ve II.

 2. C) II ve III. D) I, II ve


 

 
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

Doğru!

Yanlış!

11. Tabloda ▲, ●,  ve ■ şekilleri ile gösterilen bazı saf maddelerin özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çözBuna göre oda sıcaklığında hangi şekil ile gösterilen madde için aşağıda verilen örnek doğrudur?
● → su
▲→ Oksijen
→ Bakır
■→ Altın

Doğru!

Yanlış!

12. Kışın sıcaklığın çok düştüğü zamanlarda donan su, nehir ve göllerin yüzeyini kaplar. Yüzeydeki buz tabakası suyun dibe doğru donmasını önler.

Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür.
Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun donmasını önler.
Su donduğunda buz su yüzeyinde toplanmaya başlar.
Buzun su üzerini kaplamasıyla nehir ve göller dipten donmaya başlar.

Doğru!

Yanlış!

13. Birbirine karışmayan üç farklı sıvının kütle-hacim grafiği verilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çözBu sıvılar bir kaba konulduğunda sıvıların kaptaki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz
2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz
2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz
2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Doğru!

Yanlış!

14. Kütleleri aynı olan K ve L maddelerinin hacimleri şekildeki

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bu maddelerin yoğunlukları ile ilgili aşağı- da verilenlerden hangisi doğrudur?
Kütleleri aynı olduğu için yoğunlukları eşittir.
Hacimleri farklı olduğu için maddelerin yoğunlukları eşittir.
K maddesinin yoğunluğu, L maddesinin yoğunluğundan fazladır.
L maddesinin hacmi daha fazla olduğundan yoğunluğu daha fazladır.

Doğru!

Yanlış!

15. Bir öğrenci özdeş iki cam kap içerisine sıcaklığı 25 °C olan sudan eşit miktarda koyuyor. Bu cam kapları 15 °C’taki özdeş plastik kaplar içerisine yerleştiriyor. I. düzenekteki cam kap ile plastik kap arasında sadece hava bulunurken, II. düzenekte kapların arasındaki boşluğu yün ile dolduruyor.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Bir süre sonra I. düzenekteki suyun sıcaklığını 18 °C, II. düzenekteki suyun sıcaklığını 23 °C olarak ölçüyor.

Isı alışverişinin sadece plastik kaplar ve cam kaplar içindeki su arasında gerçekleştiği düşünülerek kurulan düzenekler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
I. düzenekte sadece hava olması daha iyi bir yalıtım sağlamıştır.
II. düzenekteki yün yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır.
II. düzenekteki yün, suyun sıcaklığını arttırmıştır.
Plastik kaplar ile su arasında ısı alışverişi gerçekleşmemiştir.

Doğru!

Yanlış!

16. Bir yerleşim yerinde;

 • ısınma için evlerde doğalgaz ile çalışan kalorifer sisteminden,

 • sıcak su için çatılara kurulan güneş panellerinden,

 • elektrik üretimi için bitkisel ve hayvansal atıklardan


yararlanıldığı bilinmektedir.

Buna göre bu yerleşim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamıştır?
Jeotermal enerji
Fosil yakıtlar
Güneş enerjisi
Biyokütle enerjisi

Doğru!

Yanlış!

17. Şekilde insan vücudunun bir bölümündeki kemikler numaralandırılarak verilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Buna göre, numaralanmış yerlerden hangisi kısa kemikleri göstermektedir?

I.
II.
III.
IV.

Doğru!

Yanlış!

18. Sindirim sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal sindirime örnektir?
Nişastanın tükürük içinde bulunan enzimler ile parçalanması
Besinlerin midede kaslar yardımıyla bulamaç hâline gelmesi
Yağın, safra salgısı ile küçük yağ damlacıkları hâline gelmesi
Peynir parçasının dişler yardımıyla çiğnenmesi

Doğru!

Yanlış!

19. Şekilde insan vücudunda gerçekleşen kan dolaşımları I ve II numara ile gösterilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Buna göre I ve II numaralı dolaşımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I numaralı dolaşım, oksijence fakir olan kanın kalbe dönmesini sağlar.
II numaralı dolaşım, kalp ile akciğer arasında gerçekleşir.
II numaralı dolaşım, oksijence fakir olan kanın akciğerlere gitmesini sağlar.
I numaralı dolaşım, kanın oksijence zenginleşmesini sağlar.

Doğru!

Yanlış!

20. Şekilde solunum sistemine ait bir organ ok ile gösterilmiştir.

2019 pybs 6. sınıf fen testi çöz

Ok işareti ile gösterilen bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Ağızda oluşturulan lokmayı doğrudan mideye iletir.
Hücrelerden gelen karbondioksit ile havadan alınan oksijenin yer değiştirmesini sağlar.
Havadaki toz parçacıklarının tamamını tutar.
Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir ve sesin oluşmasında etkilidir.

Doğru!

Yanlış!

21. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen ruhsal bir değişimdir?

 
Büyüme hormonunun salgılanması
Ter ve yağ salgısında artış görülmesi
Kendi kararlarını verme isteğinin artması
Deride sivilce oluşumunun görülmesi

Doğru!

Yanlış!

22. Besinlerin tadının alınmasıyla ilgili bir deneyde iki uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamada bir öğrenciye yalnızca gözü kapalıyken patates ve elma tattırılıyor. Öğrenci bunların patates ve elma olduğunu söylüyor. İkinci uygulamada aynı öğrencinin hem gözü hem burnu kapatılarak aynı besinler tattırıldığında patates ve elmanın tatlarını ayırt edemiyor.

Bu uygulamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

 

 
Aynı tattaki besinler ayırt edilemez.
Besinlerin tadının alınmasında kokunun da etkisi vardır.
Besinlerin tadının alınması için kesinlikle görülmesi gerekir.
Bazı besinler tükürük sıvısında çözünmez.

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik tarafından kontrol edilen reflekslere örnek oluşturmaz?
Eline iğne batan birinin elini aniden çekmesi
Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi
Yüksek ses duyan birinin irkilmesi
Kalbin düzenli olarak kasılıp gevşemesi

Doğru!

Yanlış!

24. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görevini yapamayacak kadar hasar gören organların yerine sağlam organ parçasının veya tüm organın tıbbi yöntemlerle konularak hastanın tedavi edilmesi ——————– olarak adlandırılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
ilk yardım
diyaliz
organ bağışı
organ nakli

Doğru!

Yanlış!

25. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzenli çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir duruma örnek olarak verilebilir?
Ağır cisimler yerden kaldırılırken, dizler bükülmediği için belin sakatlanması
Pankreasın insülin salgısının yetersizliğine bağlı olarak, kişide aşırı kilo kaybının görül- mesi
Akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması
Kulak zarının zedelenmesine bağlı olarak işitme kaybının ortaya çıkması

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Testi Bitir

2019 PYBS 6. Sınıf Fen Testi Çöz

TEBRİKLER SINAVI BİTİRDİNİZ!

Toplam %%total%% soruluk testten %%score%% DOĞRU cevabınız var.

İsterseniz aşağıdaki butonu kullanarak yeniden testi çözebilir yada diğer konuya geçebilirsiniz.

%%description%%

%%description%%

Loading…

2 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019 pybs bursluluk sınavı 6. sınıf fen sorularını online olarak çözebilirsiniz ayrıca aşağıdan 2019 pybs 6. sınıf fen testi çözmek için pdf olarak indirebilirsiniz.

17 YORUMLAR

  • a şıkkında ayın gölgesi yer küre üzerine düşer diyor tam tersi dünyanın gölgesi ay üzerine düşer
   b şıkkında ay güneş ile yer küre arasında yer alır diyor tam tersi yer küre güneş ile ay arasında yer alır
   c şıkkında ay yeniay evresindedir diyor
   d şıkkında hepsi yanı doğrultudadır evet aynı doğrultuda olmalı tam tutulma için

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz